Közeledő adóbevallási határidő 2014. február 25.

2014. február 25-ig adóbevallást kell benyújtani jövedelmeiről (EVA, SzJa) a, jellemzően legkisebb, vállalkozásoknak, vagyis az egyéni vállalkozóknak és bizonyos adózási feltételek fennállása esetén a betéti társaságoknak, közkereseti társaságoknak és egyéb kisebb szervezeteknek.. A szempontok az alábbiak.
Személyi Jövedelem Adó (SZJA)  bevallásra kötelezett
·         minden egyéni vállalkozó aki adózására az SZJA-ban szabályozott valamelyik módot választotta (általános szabályok szerint, átalányban, egyéb speciális szabályok alapján)
·         minden olyan magánszemély aki ÁFA fizetésére kötelezett
A bevallást benyújtó személyek elszámolnak 2013. évi bevételeikről és költségeikről. Figyelembe veszik az adóalap  növelő és csökkentő tételeket valamint adókedvezményeket. Meghatározásra kerül a 2013. évet terhelő végleges SZJA. A magánszemély elszámol a befizetett előlegek és a végleges adó különbözetével.

Olvasás folytatása Közeledő adóbevallási határidő 2014. február 25.

Összesített igazolás információ

NEM KELL a kilépett dolgozóknak kiadni az összesített igazolást
 
Bár már vészesen közeledik a kiadási határidő utolsó napja, de végül csak megszületett (!) a NAV közleménye, mely szerint, a kilépett dolgozók részére nem kell az M30-as igazolást kipostázni!
A tájékoztatás a NAV honlapjára 2014. január 24-én került fel.
http://www.nav.gov.hu/nav/ado/szja/kozl_0124.html
 Ferik Mária
 adószakértő

Adótörvény változások a 2014-es évre

Tájékoztató
a 2014. január 1-től bekövetkező adótörvény változásokról

Személyi Jövedelem Adó
Családi adóalap kedvezmény
Az eddig csak az SZJA-ból igénybevehető családi adó kedvezmény 2014.01.01-től már a járulékok terhére is érvényesíthető lesz. A kedvezmény egyéb szabályai nem változtak.
Jövedelmek kifizetése
A munkaviszonyból származó jövedelmet akkor kell az előző év dec. 31-ig megszerzett jövedelemnek tekinteni, ha az a következő év január 10-ig kifizetésre kerül. Eddig ez a határidő január 15. volt.
Lakáscélú munkáltatói támogatás
A lakáscélú munkáltatói támogatás, szigorú folyósítási feltételek mellett eddig is adómentes volt. Azonban az adómentesség nem terjedt ki a munkavállaló által korábban felvett lakáscélú hitelek törlesztéséhez nyújtott támogatásokra. 2014. január 1-től tehát már adómentesen adhat a munkáltató támogatást munkavállalójának a korábban hitelintézettől, lakáscélra felvett hitel visszafizetésére.
Sport és kulturális eseményekre szóló belépő
2014. január 1-től bármely kifizető korlátlan összegben adhat adómentesen sportrendezvényre jogosító belépőt munkavállalójának. Ez kulturális események esetében évi 50.000 Ft juttatási összegig adómentes.

Olvasás folytatása Adótörvény változások a 2014-es évre

Adótörvény változások a 2013-as évre

 

Változások az adózásban 2013 évre vonatkozóan

Az alábbi tájékoztató csak a leglényegesebb és vélhetőleg a legtöbb vállalkozást, vagy magánszemélyt érintő változásokat tartalmazza. Nem tartalmazza az összes részletszabályt, és a változások tekintetében sem teljes körű.  Mielőtt bármilyen kérdésben döntene, kérje szakembereink segítségét!

 

Személyi Jövedelem Adó
Adókulcs-adóalap
2013. január 1-től az adókulcsok nem változnak, de az adóalap igen, mivel 2013. január 1-től megszűnik az adóalap kiegészítés, népszerűbb nevén a szuperbruttó. Ez a gyakorlatban annyit jelent, hogy a 2.424.000,- Ft feletti jövedelmekre sem kell 27% adóalap kiegészítést alkalmazni. A 16%-os SZJA alapja az elért jövedelem. Tehát akinek 2012-ben 2.424.000,- Ft-nál több bruttó jövedelme volt az 2013-ban akkor is több nettóbért fog elérni, ha a bruttója nem változik.
Közös tulajdonú ingatlan, vagy ingó hasznosítás
Míg 2012-ben a fent jelölt vagyon hasznosítása során az adó azt a tulajdonost terhelte, aki a tevékenységet folytatta, addig 2013-tól az adókötelezettség a tulajdoni hányad arányában terheli a birtokosokat. A tulajdonosok azonban köthetnek a fenti alap esettől eltérő megállapodást, vagyis fenntarthatják a korábbi években folytatott gyakorlatot.
Béren kívüli juttatások
2013. január 1-től a béren kívüli juttatások 1,19-szerese után nem 10 hanem 14%-os EHO-t kell fizetni, az SZJA változatlan marad. Íly módon a béren kívüli juttatásokat a jövő évtől 35,7%-os adó terheli.  A béren kívüli juttatások formái és a juttatás szabályai csak néhány ponton módosulnak, ezek:
·         Az Erzsébet utalvány 2013-tól meleg étel vásárlásra is fordítható, adható értéke 5.000,- Ft/hó összegről 8.000,- Ft/hó összegre nő
·         Iskolakezdési támogatás csak utalvány formájában lesz adható, viszont az utalvány a kibocsátás évének utolsó napjáig felhasználható lesz
·         Míg 2012-ben adómentesen csak a sport belépők voltak adómentesen adható juttatások, addig 2013-tól bekerül ebbe a körbe a kulturális szolgáltatásokra adható belépő is. A keretösszeg nem változik, azaz összesen és magánszemélyenként évente 50.000,- Ft adható

Olvasás folytatása Adótörvény változások a 2013-as évre

Új adónemek 2013-tól

Két új adónemet vezet be a törvényalkotás 2013. január 1-től:
1.       Kisvállalkozók tételes adója – KATA
2.      Kisvállalati adó – KIVA
KATA
Alapvető jellemzője a jól számolható és kalkulálható adó teher és az  egyszerű adminisztráció.  Az adó havi 50.000,-, vagy 25.000,-Ft. De kinek, hogyan, milyen feltételekkel?
A legkisebb és csak magánszemélyek tulajdonában lévő vállalkozások jelentkezhetnek ezen adónem hatálya alá, konkrétan:
          egyéni vállalkozók
          egyéni cégek
          közkereseti társaságok
          betéti társaságok
A „legkisebbség” ezen adónem esetében azt jelenti, hogy csak azokra a vállalkozásokra vonatkozik a havi 50.000,- Ft-os adó teher akinek a bevétele  éves szinten, időarányosan számítva a nettó  6 millió Ft-ot nem haladja meg és a vállalkozásban az egyéni vagy társas vállalkozó személyesen végzi a tevékenységet. A 25.000,- Ft-os adóteher akkor lép be, ha a személyesen közreműködő tagnak van máshol főállású jogviszonya és a társas vállalkozásban való közreműködést az mellett látja el.
A 6 millió Ft-os bevételi küszöb átlépése után az adó már a 6 millió Ft-ot meghaladó rész 40%-a.
A havi 50.000,- illetve 25.000 Ft kiváltja a vállalkozásba bejelentett egyéni vagy társas vállalkozó
          vállalkozói SZJA-ját, a vállalkozói osztalék alap utáni adót
          a társasági adót
          a vállalkozó magánszemély jövedelmét terhelő SZJA-t és járulékokat
          a vállalkozást terhelő szociális hozzájárulási adót, eho-t és szakképzési hozzájárulást.

Olvasás folytatása Új adónemek 2013-tól

Információk a 2012-es évre

 Az elvárt béremelésről és az ehhez kapcsolódó adókedvezményről

2012. január 1-től életbelépett jogszabályok alapján a 2012. január 1-től alkalmazandó minimálbér 93.000,- Ft, a garantált bérminimum pedig 108.000,- Ft. A garantált bérminimumot a szakképzettséget igénylő munkakörökben dolgozók bérére kell alkalmazni. Ez már önmagában jelentős bruttóbér emelési kötelezettséget ró a vállalkozások nagy részére, de emellett még tovább terheli a cégeket a nettóbér tartási kötelezettség, viszont ez már „szabadon választott”.
Mit is jelent ez a szabadon választottság:

1. Az a munkáltató aki legalább a dolgozók kétharmadánál nem tesz eleget az elvárt béremelési kötelezettségének, nem indulhat ajánlattevőként közbeszerzési eljárásokban, valamint a költségvetési támogatások igénylésénél is csak korlátozott lehetőségei vannak. Olvasás folytatása Információk a 2012-es évre