Információk a 2012-es évre

 Az elvárt béremelésről és az ehhez kapcsolódó adókedvezményről

2012. január 1-től életbelépett jogszabályok alapján a 2012. január 1-től alkalmazandó minimálbér 93.000,- Ft, a garantált bérminimum pedig 108.000,- Ft. A garantált bérminimumot a szakképzettséget igénylő munkakörökben dolgozók bérére kell alkalmazni. Ez már önmagában jelentős bruttóbér emelési kötelezettséget ró a vállalkozások nagy részére, de emellett még tovább terheli a cégeket a nettóbér tartási kötelezettség, viszont ez már „szabadon választott”.
Mit is jelent ez a szabadon választottság:

1. Az a munkáltató aki legalább a dolgozók kétharmadánál nem tesz eleget az elvárt béremelési kötelezettségének, nem indulhat ajánlattevőként közbeszerzési eljárásokban, valamint a költségvetési támogatások igénylésénél is csak korlátozott lehetőségei vannak. Olvasás folytatása Információk a 2012-es évre

Tájékoztató törvény módosításról

Tájékoztató a magyarközlönyben 2011. december 29-én megjelent törvény módosításokról

A befektetési alapkezelőkről szóló törvény módosításába bújtatta el az Országgyűlés az Áfa tv. 2012. február 1-jétől hatálybalépő, igen jelentős, az ÁFA visszaigénylésére vonatkozó módosításait.
A módosítás szerint, a hatálybalépéstől, az adóhatóságnak a visszaigényelt ÁFA kiutalására két határidő áll majd rendelkezésére:
1. Ha a visszaigénylésben feltüntetett valamennyi számlát az adózó pénzügyileg is rendezte, azaz minden számla, maradéktalanul, a bevallás benyújtásáig kiegyenlítésre került, az 1.000.000,- Ft-ot meg nem haladó visszaigénylések esetén, az adót 30 napon belül visszakaphatja. Ha a visszaigénylés meghaladja az 1.000.000,- Ft-ot akkor az adóhatóságnak 45 napon belül kell visszautalnia.

2. Ha a visszaigénylésben feltüntetett számlák közül akár csak egy is, nincsen kiegyenlítve a bevallás benyújtásáig, akkor a teljes visszaigényelhető adó kiutalására 75 nap áll az adóhatóság rendelkezésére.

Az adózónak a bevallás benyújtásakor nyilatkoznia kell a számlák kifizetettségéről. Valótlan nyilatkozat esetén, az adózóra, a visszaigényelt összeg 5%-ának megfelelő bírság vethető ki (magánszemélyeknél maximum 200.000,- vállalkozások esetén maximum 500.000,- Ft).

Ugyancsak ebben a törvényben rendelkezett az Országgyűlés a bankszövetséggel kötött megállapodások törvénybe foglalásáról. Többek között arról, hogy a munkáltató által a munkavállalók végtörlesztésére kamatmentes kölcsönt, vagy vissza nem térítendő támogatást csak 2011. december 31-ig nyújthatott.

Ferik Mária

Változások az adózásban IV.


Összefoglalás IV.

Innovációs járulék
Megszűnik a saját vagy megrendelt K+F költség levonhatósága, így 2012-től a járulék teljes összegét az adóhatósághoz kell utalni.

Rehabilitációs hozzájárulás
Az eddigi éves 964.500 Ft-ról 1.026.000 Ft-ra emelni a törvény az évente fizetendő hozzájárulás mértékét.

Kötelező kamarai tagság
Ismét bevezetésre kerül az egyéni és társas vállalkozások részére a kötelező kamarai regisztráció. Ez a jelen jogszabály szerint évi 5.000,- Ft-os fizetési kötelezettséget ír elő.

Számviteli törvény
Sajátos egyszerűsített éves beszámoló készítését a jogszabály értékhatárokhoz is köti. Az a jogi személyiség nélküli gazdasági társaság készíthet ilyen beszámolót akinek mérlegfőösszege nem haladja meg a 65 millió Ft-ot, az éves nettó árbevétele a 130 millió Ft-ot és a foglalkoztatottak száma a 10 főt.
2012. január 1-jétől nem kötelező a könyvvizsgálat, ha a vállalkozás éves nettó árbevétele az elmúlt két év átlagában nem haladta meg a 200 millió Ft-ot és az általa átlagosan foglalkoztatottak létszáma az 50 főt.
A beszámoló közzétételi határidőket a naptári napokban kifejezett határidők helyett a hónapokhoz kötött határidők váltják fel. Így pl. míg korábban a naptári éves fordulónappal rendelkező cégek esetén a közzétételi határidő a forduló naptól számított 180 nap volt, vagyis következő év május 30, de szökő év esetén ez május 29. Az új szabályok szerint a határidő a forduló napot követő 5. hónap utolsó napja, azaz május 31.
Kedvezően változnak a házipénztári pénzkészlet korlátozására vonatkozó szabályok. Az 5 milliós éves bevételnél kisebb és az induló cégeknél megmarad az 500.000,- Ft-os korlát, de ez kiegészül azzal, hogy ha már van előző évi beszámoló akkor a felső határ a beszámolóban kimutatott összes bevétel 10%-a.
2012. január 1-jétől nem írja elő a számviteli tv. a bizonylatok kötelező kontírozását, a kontírozás dátumát és igazolását abban az esetben ha ezek az adatok az elektronikus nyilvántartásokból gyorsan és egyszerűen visszakereshetők.

Ferik Mária
könyvvizsgáló

Változások az adózásban III.

Járulékok – Szociális hozzájárulási adó

Az adójóváírás eltörlése mellett a nettó jövedelmeket, a munkavállalót terhelő, járulékok növekedése is tovább csökkenti. A nyugdíjjárulék továbbra is 10% marad, de az egészség biztosítási és munkaerő piaci járulék a jelenlegi 7,5%-os szintről 8,5%-ra emelkedik.

A nyugdíjjárulék alapjának felső határa a költségvetési törvény tervezete alapján napi 21.700,- Ft lesz.

Megszűnik a szabadságmegváltás, a végkielégítés és a jubileumi jutalom egészségbiztosítási és munkaerő piaci járulék mentessége. Emelkedik a többes jogviszonyban foglalkoztatottak járulék terhe is. 2011. dec. 31-ig a „mellék foglalkozásban” kapott jövedelemből nem kellett a munkáltatónak pénzbeli egészségbiztosítási és munkaerő piaci járulékot levonni. 2012. január 1-től viszont a többes jogviszonyokban szerzett jövedelmeket ugyanolyan járulék terheli mint a „fő „ jogviszonyt.

2012. január 1-től a munkabérekről és egyéb kifizetésekről szóló adóbevallásban már nem kell adatot szolgáltatni a munkavállaló magánnyugdíjpénztári tagságáról és a tőle levont tagdíjról. Ezt a jövőben közvetlenül a magánnyugdíjpénztárak felé kell teljesíteni a kifizetőknek. Olvasás folytatása Változások az adózásban III.

A végtörlesztéshez adható munkáltatói juttatások

A végtörlesztéshez adható munkáltatói juttatások fő szabályai

Juttatás formái:

· Adómentes a munkáltató által munkavállalójának a végtörlesztéshez adott vissza nem térítendő támogatás 7 millió 500 ezer forintot meg nem haladó része feltéve, hogy a munkáltató a támogatást — a követelés jogosultjának igazolása alapján — közvetlenül a követelés jogosultja részére utalja (vezeti) át, azaz a pénzintézet számlájára utal.

Adómentes ez a támogatás akkor is ha a munkavállaló korábban már törlesztette kölcsönét és így a munkáltató közvetlenül a munkavállaló részére utal.

Ilyen esetben a munkavállalónak a végtörlesztésre vonatkozó, a pénzügyi intézmény által befogadott igénybejelentéssel, valamint a hitelfelvevő végtörlesztéshez kapcsolódó fizetési kötelezettségének teljesítését hitelt érdemlően igazoló dokumentummal (pl. banki átutalást igazoló bankszámlakivonat) kell igazolnia a végtörlesztés megtörténtét.

Olvasás folytatása A végtörlesztéshez adható munkáltatói juttatások

Változások az adózásban II.

Összefoglalás II.

Társasági adó

2012. január 1-től szűkülnek a veszteség elhatárolás lehetőségei, ez konkrétan azt jelenti, hogy az adóévben adóalap csökkentésre felhasznált veszteség maximum az e nélkül számított adóalap 50%-ig érvényesíthető.

Cég vásárlás esetén elvész az elhatárolt veszteség, ha az adózóban olyan személy szerez többségi tulajdont amely a megszerzést megelőző két évben nem állt kapcsolt vállalkozási viszonyban. Ez alól kivétel, ha a tulajdoni változást követő két évben a társaság tevékenysége folyamatos és jellege nem tér el jelentősen a korábban folytatottól.

 

Véglegesedtek a látványcsapatsport támogatásának szabályai, a részleteket a 107/2011. számú kormány rendelet szabályozza. Támogatói igazolás alapján visszafizetési kötelezettség nélkül adott juttatás értéke után adókedvezmény vehető igénybe. A kedvezmény a fizetendő adó 70%-ig terjedhet, a juttatás évében és az azt követő három évben.

 

Változnak az ingatlan értékesítésből származó jövedelem számításának szabályai

Olvasás folytatása Változások az adózásban II.