Természetbeni juttatások 2017.

Béren kívüli juttatások

Ezen csoportba tartozó juttatások után összességében 34.51% adót kell fizetnie a munkáltatónak. A juttatások köre viszont jelentősen leszűkült a 2016. évben adhatókhoz képest.

Juttatás típusok:

 1. SZÉP kártyán adható szálláshely (225 ezer Ft/év), vendéglátás (150 ezer Ft/év), szabadidő (75 ezer Ft/év) juttatások
 2. Kedvezményes adózású készpénz juttatás évi 100 ezer Ft összegig.

Ezen két juttatás együttes, évi felső határa 450.000 Ft.

Egyes meghatározott juttatások

Ezen csoportba tartozó juttatások után összességében 49,98% adót kell fizetnie a munkáltatónak. A juttatások köre bővült a 2016. évben adhatókhoz képest, mivel ide kerültek át a korábbi kedvezményes adózású tételek.

 1. Munkahelyi étkeztetés (korlátozás nélkül)
 2. Erzsébet utalvány (korlátozás nélkül)
 3. Helyi bérlet (számla alapján)
 4. Iskolakezdési támogatás (korlátozás nélkül)
 5. Önkéntes nyugdíjpénztár (minimálbér 50%-ig nyújtható)
 6. Önkéntes egészség pénztár, Önsegélyező pénztár (Minimálbér 30%-ig adható)
 7. Ajándék utalvány (korlátozás nélkül)

Adómentes juttatások

Meghatározott feltételek teljesülése esetén adómentesek.

 1. Helyközi bérlet
 2. Kulturális belépő (évi 50 Ft adható)
 3. Sport rendezvényekre szóló belépő (korlátozás nélkül)
 4. Mobilitási célú lakhatási támogatás (alább részletezve)
 5. Helyközi bejárást biztosító gk. ktg. térítés (15Ft/km)
 6. Egészségbiztosítás (min.bér 30%-a adható)
 7. Bölcsődei, óvodai ktg. térítés (a ktg. erejéig)
 8. Lakáscélú támogatás (5 millió Ft/5év)
 9. Kockázati életbiztosítás (min.bér 30%-a)

Mobilitási célú lakhatási támogatás

A fenti elemek közül az újdonság a mobilitási célú támogatás, ezért ennek szabályait az alábbiakban ismertetjük:

Adómentes az ugyanazon munkáltató által (ide értve a munkáltatónak a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerinti kapcsolt vállalkozását is) nyújtott mobilitási célú lakhatási támogatás havi értékéből

 • a foglakoztatás első 24 hónapjában a minimálbér 40 százalékát,
 • a foglakoztatás második 24 hónapjában a minimálbér 25 százalékát,
 • a foglakoztatás 24. hónapját követő 12 hónapban a minimálbér 15 százalékát

meg nem haladó támogatás.

A hatálybalépést megelőzően elkezdődött foglalkoztatás esetén a foglalkoztatás első hónapjának a 2017. év január hónapját kell tekinteni.

A figyelembe vehető lakhatási támogatás havi értéke

 • a munkavállaló által bérelt lakás bizonylattal igazolt havi bérleti díjából a munkáltató által térített rész,
 • a munkáltató által bérelt lakás bizonylattal igazolt havi bérleti díjából a munkavállaló által meg nem térített rész,
 • a munkáltató tulajdonában álló lakásban biztosított lakhatás szokásos piaci értékéből a munkavállaló által meg nem térített rész.

A támogatás abban az esetben minősül mobilitási célú lakhatási támogatásnak, ha a munkáltató azt olyan munkavállalónak nyújtja

 • akivel határozatlan időtartamra szóló és legalább heti 36 óra munkaidejű munkaviszonyt létesít, és
 • akinek az állandó lakóhelye és a munkavégzés helye legalább 60 km-re van egymástól, vagy a munkavégzés helye és az állandó lakóhelye közötti, naponta, tömegközlekedési eszközzel történő oda- és visszautazás ideje a 3 órát meghaladja, és
 • aki nem rendelkezett a munkaviszony létrejöttét megelőző 12 hónapban, és nem rendelkezik a támogatás nyújtásának időpontjában lakás tulajdonjogával, haszonélvezeti jogával a munkavégzés helyén, valamint olyan településen, amelynek a munkavégzés helyétől való távolsága nem éri el a 60 km-t, vagy amelytől a munkavégzési helyéig, tömegközlekedési eszközzel történő oda- és visszautazás ideje nem éri el a 3 órát.

Amennyiben munkavállaló által bérelt ugyanazon lakás tekintetében több magánszemély is jogosult adómentes lakhatási támogatásra, azt közülük csak – a döntésük szerinti – egyikük veheti igénybe.

Nem tekinthető munkavállalónak az a magánszemély, akivel a munkáltató a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerinti kapcsolt vállalkozásnak minősülő eset szerinti kapcsolatban áll (például a cégben többségi befolyással rendelkezik).

A munkavállalónak a feltételek teljesüléséről vagy azok megszűnéséről a munkáltató felé nyilatkoznia kell. Valótlan tartalmú nyilatkozat esetén vagy a nyilatkozat módosításának elmulasztása esetén az adókötelezettséget a munkaviszonyból származó jövedelemre vonatkozó szabályok szerint kell megállapítani. Ilyen esetben az adóhatóság határozatában a munkáltatót (foglalkoztatót) egyébként terhelő közterheket és azok teljesítése elmulasztásának jogkövetkezményeit a magánszemély terhére állapítja meg.

A munkáltatónak az adóévet követő év január 31-éig munkavállalónként adatot kell szolgáltatnia az adómentes támogatásban részesített magánszemélyek nevéről, adóazonosító jeléről, a munkavállaló által bérelt lakás címéről.

Egyéb juttatási elemek részletes kérdéseivel kapcsolatban kérjen tájékoztatást munkatársainktól vagy keresse archívumunkban.

Bp. 2016. november 7.

Ferik Mária
Könyvvizsgáló