Közeledő adóbevallási határidő 2014. február 25.

2014. február 25-ig adóbevallást kell benyújtani jövedelmeiről (EVA, SzJa) a, jellemzően legkisebb, vállalkozásoknak, vagyis az egyéni vállalkozóknak és bizonyos adózási feltételek fennállása esetén a betéti társaságoknak, közkereseti társaságoknak és egyéb kisebb szervezeteknek.. A szempontok az alábbiak.
Személyi Jövedelem Adó (SZJA)  bevallásra kötelezett
·         minden egyéni vállalkozó aki adózására az SZJA-ban szabályozott valamelyik módot választotta (általános szabályok szerint, átalányban, egyéb speciális szabályok alapján)
·         minden olyan magánszemély aki ÁFA fizetésére kötelezett
A bevallást benyújtó személyek elszámolnak 2013. évi bevételeikről és költségeikről. Figyelembe veszik az adóalap  növelő és csökkentő tételeket valamint adókedvezményeket. Meghatározásra kerül a 2013. évet terhelő végleges SZJA. A magánszemély elszámol a befizetett előlegek és a végleges adó különbözetével.

Egyszerűsített Vállalkozói Adó (EVA) bevallására kötelezettek
·          Az EVA hatálya alá bejelentkezett egyéni vállalkozók
·         Az EVA hatálya alá bejelentkezett társaságok, jellemzően Bt-k és Kkt-k, de közülük is csak azok amelyek a bejelentkezéskor a nem választották a számviteli tv. hatálya alá tartozást.
A bevallást benyújtó vállalkozások (mind az egyéni mind a társas) elszámolnak a 2013. évi bevételükkel. Figyelembe veszik az adóalap növelő és csökkentő tételeket, meghatározzák a végeleges adót. Elszámolásra kerül a végleges adó és adó előlegek különbözete. Ezen dokumentumban kell elszámolni az adóalanyokat esetlegesen terhelő járulékokról (egyéni vállalkozó esetén) az ÁFA-ról, a szakképzési hozzájárulásról és társasági adóról.
Bevallás társasházak részére
·         Személyi jövedelemadó bevallás a társasházak jövedelmeiről
A társasházak tárgyévben keletkezett jövedelmeik meghatározására és bevallására kerül sor.
Kisadózó Vállalkozások Tételes adóval (KATA) kapcsolatos bevallásra kötelezettek
·         A KATA hatálya alá bejelentkezett egyéni vállalkozók
·         A KATA hatálya alá bejelentkezett társas vállalkozások (BT-k, KKT-k)
Az adózó nyilatkozatot tesz a tárgyévben megszerzett bevételeiről, azok összeg szerű megoszlásáról. Ha szükséges bevallásra kerül a százalékos mértékű adó is.
Ferik Mária
könyvvizsg. 

 

A fenti  tájékoztatónk csak a legfontosabb keretszabályokat tartalmazza, döntéshozatala előtt mindenképpen keresse meg szakembereinket! Jogi felelősség vállalásunkat kizárjuk!