Adótörvény változások a 2014-es évre

Tájékoztató
a 2014. január 1-től bekövetkező adótörvény változásokról

Személyi Jövedelem Adó
Családi adóalap kedvezmény
Az eddig csak az SZJA-ból igénybevehető családi adó kedvezmény 2014.01.01-től már a járulékok terhére is érvényesíthető lesz. A kedvezmény egyéb szabályai nem változtak.
Jövedelmek kifizetése
A munkaviszonyból származó jövedelmet akkor kell az előző év dec. 31-ig megszerzett jövedelemnek tekinteni, ha az a következő év január 10-ig kifizetésre kerül. Eddig ez a határidő január 15. volt.
Lakáscélú munkáltatói támogatás
A lakáscélú munkáltatói támogatás, szigorú folyósítási feltételek mellett eddig is adómentes volt. Azonban az adómentesség nem terjedt ki a munkavállaló által korábban felvett lakáscélú hitelek törlesztéséhez nyújtott támogatásokra. 2014. január 1-től tehát már adómentesen adhat a munkáltató támogatást munkavállalójának a korábban hitelintézettől, lakáscélra felvett hitel visszafizetésére.
Sport és kulturális eseményekre szóló belépő
2014. január 1-től bármely kifizető korlátlan összegben adhat adómentesen sportrendezvényre jogosító belépőt munkavállalójának. Ez kulturális események esetében évi 50.000 Ft juttatási összegig adómentes.

Általános Forgalmi Adó
Időszakos elszámolások
Az ÁFA tv. egyik legszélesebb kört érintő változása ugyan majd csak 2014. július hónapjától lép életbe de mivel már tartalmazza a jogszabály ezért érdemes megismerni. A változás arról szól, hogy az időszakosan nyújtott szolgáltatások (pl. bérleti szolgáltatások, tanácsadási szolgáltatások, őrzés-védés, takarítás, stb.) teljesítési időpontja az elszámolási időszak utolsó napja lesz. Ezen időpontig a jelenleg érvényes szabályozás marad érvényben, azaz, hogy a teljesítés időpontja a fizetési határidővel azonos.
A változás alól kivétel a közszolgáltató és a telekommunikációs szektor.
Fordított ÁFA
A változás abban áll, hogy 2014. január 1-től már nem csak az építéshatósági engedélyhez kötött építési szolgáltatások lesznek fordított ÁFA-sak, hanem azok is amelyek csupán az építési hajtóság tudomásul vételi eljárása alá tartoznak.
A gabonafélék és olajos magvak tekintetében a jogszabály 2018. végéig meghosszabbítja a fordított adózás szabályainak alkalmazhatóságát.
Számlázás
Az egyszerűsített számla adattartama kiegészül a teljesítés időpontjával abban az esetben ha az nem egyezik meg a számla kiállítás napjával. A nyugta kibocsátás is megvalósulhat elektronikus formában. Ennek részletes szabályiról a későbbiekben születik majd szakminisztériumi rendelet.
Export adómentessége
A 2013-ban érvényes szabályok szerint az export akkor adómentes, ha 90 napon belül megtörténik a kiléptetés. A jogszabály ezt a szabályt fenntartja, de kiegészül azzal, hogy ha 90 napon túl de 360 napon belül történik a kiléptetés akkor az adóalany, a számla korrekcióját követően, jogosult a fizetendő adóját utólag csökkenteni.

Társasági adó
Kisvállalkozások beruházási adókedvezménye
A tárgyi eszköz beruházásokhoz felvett hitel kamatának 40%-a helyett annak 60%-ára nő az igénybevehető adókedvezmény összege. Változatlan maradt annak maximuma, ami 6 millió Ft adóévenként.
Kisvállalkozói adóalap kedvezmény
A tárgyieszközökön túl 2014. január 1-től a szoftver termékek felhasználási jogának megvásárlására is igénybe vehető a KKV-k beruházási kedvezménye. A maximális adóalap határ nem változott, a jövőben is 30 millió Ft.
Fejlesztési tartalék
2014-től ha a beruházásra fejlesztési tartalékot számolunk el, de az kevesebb mint az eszköz bekerülési értéke, akkor az értékcsökkenést a bekerülési értékre vetítve lehet elszámolni, az eszköz számított nyilvántartási értékéig.
Látvány-csapatsportok támogatása
2013. május 19-től él az a szabály mely szerint a támogató a támogatása társasági adójának legalább 75%-át köteles szponzori vagy támogatási szerződés keretében kiegészítő sportfejlesztési támogatásra fordítani, az alap támogatás nyújtása mellett. Ennek a rendelkezésnek azért van jelentősége mert, ugyancsak 2013. május 19-től, nem minősül a vállalkozás érdekében felmerült költségnek a kiegészítő sportfejlesztési támogatás.
Nem változott, hogy az alap támogatás összegéig adókedvezmény vehető igénybe. Változott viszont, hogy a korábbi 4 gazdasági év helyett 6 gazdasági év alatt lehet az adókedvezményt felhasználni.
Művészeti alkotások támogatása
2013. május 19-től él az a szabály mely szerint az adózó kiegészítő támogatás nyújtására kötelezett (hasonlóan a sport támogatáshoz), melynek összege az alaptámogatás adójának 75%-a. Ennek a rendelkezésnek azért van jelentősége mert, ugyancsak 2013. május 19-től, nem minősül a vállalkozás érdekében felmerült költségnek a kiegészítő sportfejlesztési támogatás.
Nem változott, hogy az alap támogatás összegéig adókedvezmény vehető igénybe. Változott viszont, hogy a korábbi 4 gazdasági év helyett 6 gazdasági év alatt lehet az adókedvezményt felhasználni.

Adózás rendje
Túlfizetés csoportos ÁFA alanyiság esetén
2014-től a csoport adótúlfizetése a csoporttagok bármelyikének adótartozására átvezethető. Ennek előzetes feltétele, hogy a tagok állapodjanak meg erről és ezt a NAV felé mutassák be.
Önellenőrzés
Ismét benyújtható lesz önellenőrzés az eredeti bevallás benyújtása után, de annak esedékessége előtt.
Feltöltési kötelezettség
A feltöltési kötelezettség elmulasztása miatt kiszabott 20%-os bírság megállapításánál figyelmen kívül kell hagyni azon év végi árfolyam különbözeteket melyek nyereség jellegűek és adóalapot képeznek.
Civil szervezetek egyablakos rendszere
2014. július 1-jétől a civil szervezetek is már csak a bíróságra kötelesek benyújtani alapító okirataikat. Az adószám megállapítása ott történik. Ugyanez igaz a változásokra is. A változásokat a bíróságok jelentik tovább a NAV felé.

Egyéb változások
Egészségügyi szolgáltatási járulék
Az egészségügyi szolgáltatási járulék havi mértéke: 6.810 Ft-ra emelkedik.
Helyi iparűzési adó
2013.07.01-től élő változás, hogy a 3,5 t megengedett össztömeget meghaladó tehergépjárművek használata okán megfizetett útdíj 7,5%-a levonható az iparűzési adóból.
Ha Kata alany bármilyen kedvezményt kíván igénybevenni akkor iparűzési adó bevallását az adóévet követő január 15-ig be kell adnia.
Jogelőd nélkül alakuló adózónak adóelőleget az első adóbevallását megelőzően nem kell fizetnie.
KATA
2014. január 1-től a főállású KIATA-s vállalkozás választhatja az emelt összegű, havi 75.000,- Ft-os adófizetési kötelezettséget. Ezáltal az egészségbiztosítási és nyugdíjbiztosítási ellátások alapja 81.300,- Ft helyett 136.250,- Ft lesz.
KIVA
2013. április 21-től már évközben is választható a KIVA alanyiság.
A KIVA hatálya előtt beszerzett tárgyieszköz értékesítésekor a pénzforgalmi eredményt csökkenti a számított nyilvántartási érték.
Minimális munkabér
2014. január 1-től alkalmazandó minimális munkabér a
* szakképzettséget nem igénylő munkakörökben, teljes munkaidős foglalkoztatás esetén:
101.500,- Ft (havi adó és járulék teher összesen = NAV utalnadó: 64.000)
* szakképzettséget igénylő munkakörökben, teljes munkaidős foglalkoztatás esetén:
118.000,- Ft (havi adó és járulék teher összesen = NAV utalnadó: 75.000)
Bp., 2013. december 16.

Ferik Mária
könyvvizsgáló