Változások az adózásban IV.


Összefoglalás IV.

Innovációs járulék
Megszűnik a saját vagy megrendelt K+F költség levonhatósága, így 2012-től a járulék teljes összegét az adóhatósághoz kell utalni.

Rehabilitációs hozzájárulás
Az eddigi éves 964.500 Ft-ról 1.026.000 Ft-ra emelni a törvény az évente fizetendő hozzájárulás mértékét.

Kötelező kamarai tagság
Ismét bevezetésre kerül az egyéni és társas vállalkozások részére a kötelező kamarai regisztráció. Ez a jelen jogszabály szerint évi 5.000,- Ft-os fizetési kötelezettséget ír elő.

Számviteli törvény
Sajátos egyszerűsített éves beszámoló készítését a jogszabály értékhatárokhoz is köti. Az a jogi személyiség nélküli gazdasági társaság készíthet ilyen beszámolót akinek mérlegfőösszege nem haladja meg a 65 millió Ft-ot, az éves nettó árbevétele a 130 millió Ft-ot és a foglalkoztatottak száma a 10 főt.
2012. január 1-jétől nem kötelező a könyvvizsgálat, ha a vállalkozás éves nettó árbevétele az elmúlt két év átlagában nem haladta meg a 200 millió Ft-ot és az általa átlagosan foglalkoztatottak létszáma az 50 főt.
A beszámoló közzétételi határidőket a naptári napokban kifejezett határidők helyett a hónapokhoz kötött határidők váltják fel. Így pl. míg korábban a naptári éves fordulónappal rendelkező cégek esetén a közzétételi határidő a forduló naptól számított 180 nap volt, vagyis következő év május 30, de szökő év esetén ez május 29. Az új szabályok szerint a határidő a forduló napot követő 5. hónap utolsó napja, azaz május 31.
Kedvezően változnak a házipénztári pénzkészlet korlátozására vonatkozó szabályok. Az 5 milliós éves bevételnél kisebb és az induló cégeknél megmarad az 500.000,- Ft-os korlát, de ez kiegészül azzal, hogy ha már van előző évi beszámoló akkor a felső határ a beszámolóban kimutatott összes bevétel 10%-a.
2012. január 1-jétől nem írja elő a számviteli tv. a bizonylatok kötelező kontírozását, a kontírozás dátumát és igazolását abban az esetben ha ezek az adatok az elektronikus nyilvántartásokból gyorsan és egyszerűen visszakereshetők.

Ferik Mária
könyvvizsgáló