Változások az adózásban III.

Járulékok – Szociális hozzájárulási adó

Az adójóváírás eltörlése mellett a nettó jövedelmeket, a munkavállalót terhelő, járulékok növekedése is tovább csökkenti. A nyugdíjjárulék továbbra is 10% marad, de az egészség biztosítási és munkaerő piaci járulék a jelenlegi 7,5%-os szintről 8,5%-ra emelkedik.

A nyugdíjjárulék alapjának felső határa a költségvetési törvény tervezete alapján napi 21.700,- Ft lesz.

Megszűnik a szabadságmegváltás, a végkielégítés és a jubileumi jutalom egészségbiztosítási és munkaerő piaci járulék mentessége. Emelkedik a többes jogviszonyban foglalkoztatottak járulék terhe is. 2011. dec. 31-ig a „mellék foglalkozásban” kapott jövedelemből nem kellett a munkáltatónak pénzbeli egészségbiztosítási és munkaerő piaci járulékot levonni. 2012. január 1-től viszont a többes jogviszonyokban szerzett jövedelmeket ugyanolyan járulék terheli mint a „fő „ jogviszonyt.

2012. január 1-től a munkabérekről és egyéb kifizetésekről szóló adóbevallásban már nem kell adatot szolgáltatni a munkavállaló magánnyugdíjpénztári tagságáról és a tőle levont tagdíjról. Ezt a jövőben közvetlenül a magánnyugdíjpénztárak felé kell teljesíteni a kifizetőknek.

2012. január 1-től a társadalom biztosítási járulék helyébe a szociális hozzájárulási adó lép. Ez lényegét tekintve a korábbi járulékkal azonos mértékű és alapú. Azaz a munkáltató a kifizetett munkabér és munkabér jellegű juttatások után 27%-os szociális hozzájárulási adót fizet.

A legjelentősebb járulék változás az egyéni és társas vállalkozók körében következik be. A főfoglalkozású egyéni és társas vállalkozók minimális szociális hozzájárulási adójának alapja (vagyis a 27%-nak) a minimálbér 112,5%-a, minimálbér alatt mindig, az adott tevékenységre értendő bérminimumot kell érteni. Vagyis ha az legalább középfokú végzettséget igényel akkor a garantált bérminimum 112.5%-a után.

A 10%-os nyugdíj járulékuk alapja, nem lehet kevesebb a minimálbérnél, az egészségbiztosítási és munkaerő piaci járulék alapja pedig legalább a minimálbér 150%-a kell, hogy legyen.

2012-ben a SZOCHO adó három jogcímen csökkenthető:
1. Ha a munkáltató tartja a dolgozók nettóbérét 2011-ről 2012-re; lásd alább!
2. Bevezetik az un. Karrier Híd programot, de ennek részlet szabályai még nem ismertek, annyit tudni, hogy akkor fog járni ha a munkáltató korábban közszférában foglalkoztatottat alkalmaz
3. Egyéb hátrányos helyzetű társadalmi csoportok foglalkoztatásához kapcsolódó kedvezményekkel, ezen részletszabályok sem ismertek

A kiegészítő tevékenységet folytató egyéni és társas vállalkozók által fizetendő egészségügyi szolgáltatási járulék havi összege 6.390,- Ft lesz.

Egészségügyi hozzájárulás
A jogszabály lényegében nem változik sem hozzájárulás alapok, sem mértékek tekintetében. Kiegészül viszont azzal, hogy 10% EHO terheli az SZJA tv. 71§-a alapján béren kívüli juttatásként adott összegek adóalapként meghatározott nagyságát.

Adózás rendje
Rendkívül megemeli az adóbírság mértékét a jogszabály abban az esetben, ha az adóhiány bevétel eltitkolásból, bizonylatok, könyvek meghamisításából, megsemmisítéséből származik. Ekkor a bírság az adóhiány 200%-a is lehet.
Nagyon megnő a fekete foglalkoztatás miatt kivethető bírság is. A jogalkotó feltételezi, hogy a fekete foglalkoztatás már legalább 3 hónapja fennáll, így a bírság mellett 3 hónapra megfizetteti a járulékokat is. A maximális büntetés egy ilyen foglalkoztatottra akár 450.000,- Ft is lehet.
Az iratmegőrzési kötelezettség elmulasztása miatt 1.000.000,- Ft birság lesz kivethető 2012-től.
Megszűnik a minősített adózók esetében kötelezően alkalmazandó kedvezőbb bírság mréték.
Bevezeti a jogalkotó az un. adóregisztrációs eljárást. Ennek lényege, hogy cégalapításkor vagy módosításkor az adóhatóság vizsgálja, hogy vélhetőleg milyen céllal hozzák létre a céget, vagy adják-veszik a tulajdonrészeket. Ennek során az adóhatóság vizsgálja, hogy az érintettnek volt-e vagy van-e köze olyan céghez amely nagy adóhiányt halmozott fel, korábban törölték vagy felfüggesztették az adószámát.
Bevezetik a fokozott adóhatósági felügyeletet, amely során az adóhatóság igyekszik kiszűrni, hogy a cég tevékenysége adózási szempontból mennyire kockázatos. Ennek keretében kérdőívet küldhet ki a céghez és ha kockázatosnak ítéli meg a tevékenységét akkor gyakoribb adóbevallási kötelezettséget írhat elő, kérheti az ÁFA bevallásokhoz adószakértő ellenjegyzését, vagy bizonylat másolatokat is.
2012-től a cégek bejelentést tehetnek „bizonytalan adójogi helyzetükről”. Ez azt jelenti, hogy ha úgy érzékelik, hogy nem tudják egyértelműen megítélni a rá vonatkozó jogszabályokat, akkor az adóhatóságnak ennek szellemében kell a céget vizsgálniuk. Vagyis ha adóhiányt tárnak fel akkor az adózónak azt be kell fizetni de semmilyen bírságot vagy büntetést nem. Ezen intézmény nem minden adónemre alkalmazható, a kivételek között van az ÁFA, a transzfer ár és egyéb kedvezmények. Az intézmény díjfizetéshez kötött, a bejelentés minimum díja 100 ezer maximum díja 5 millió Ft.
2012-től kérhetnek a cégek un. valódiság vizsgálatot partnereikre. Ennek keretében a hatóság mind a bejelentőt mind pedig partnerét vizsgálja.
2.000.000,- Ft-ra csökken a nem független felek közötti készpénz forgalom bejelentésének összeghatára.
Eddig a kapcsolt vállalkozások csak a kapcsolt vállalkozási jogviszony létrejöttét tudták az adóhatósághoz bejelenteni. 2012-től már a kijelentést is megtehetik, sőt a kapcsoltság megszűnésétől számított 15 napon belül meg kell tenni.
A munkáltatói adómegállapítást választó dolgozók névsorát a munkáltatónak az adóévet követő év jan. végig be kell jelenteniük az adóhatóság felé. Munkavállalói elszámolással kapcsolatos azaz előírás is mely szerint a dolgozók részére kiadott adóigazolásokon (M30) nem csak azt kell feltüntetni, hogy az előző munkáltatótól mennyi és milyen típusú jövedelmeket kapott a dolgozó, hanem ennek a volt munkáltatónak az adatait is!
Önellenőrzés esetén megszűnik a 15 napos bevallási határidő. Az önellenőrzés akkor valósul meg amikor arról a bevallást benyújtották, innen számítódik a pótlék is.
A jogszabály 2012. január 1-től lehetőséget biztosít az adóhatóságnak az un. fel nem fedett próbavásárlásra, ami azt jelenti, hogy a revizor bemegy vásárol, és ha mindent rendben talál akkor nem fedi fel magát, hanem majd postán elküldi a jkv-t. A próbavásárlás során megszerzett terméket az adóhatóság az ellenérték visszatérítése esetén adja vissza az adózónak. Ha az adózó a vételárat nem téríti vissza, akkor a terméket az adóhatóság az erre vonatkozó szabályok szerint értékesíti és a befolyt ellenértéket az eljárás költségének minősíti.
Amennyiben nyugtaadási kötelezettségek ellenőrzése során az adóhatóság „gyanúsan működő” pénztárgépeket talál, azokat vizsgálat céljából, legfeljebb 10 napra, bevonhatja.
2012. január 1-től már nem kérheti a revizor a német, angol és francia nyelven készült bizonylatok hivatalos fordítását.
Kiutalás előtti ellenőrzések során az adóhatóság alkalmazhatja a részleges kiutalás intézményét. Ami azt jelenti, hogy a visszaigényelt összegből azt a részt kiutalja, amit vizsgálatai során probléma mentesnek ítél. A fennmaradó rész képezheti annak fedezetét, ha a vizsgálat során a későbbiekben jogtalan visszaigénylést állapít meg.

Nettó bér tartási kötelezettség
2012. január 1-től életbe lép az alacsony keresetű munkavállalók bérének emelését ösztönző törvény. Ennek szabályai szerint a bruttó 300 e Ft alatt keresők bérének értékét a munkáltatónak meg kell tartania. Ha ezt nem teszi az a munkaügyi ellenőrzés során ugyan nem bírságolható, de két évig nem indulhat közbeszerzési eljáráson és nem kaphat állami támogatást sem.
Ha tartja a munkáltató a nettóbért (csak bér formájában adott juttatással lehetséges!) akkor kedvezményt kaphat a járulékokból. Ha minden folyamatosan foglalkoztatott (aki 2011. november, december hónapban már a munkáltatónál dolgozott) dolgozóra tartja a nettót akkor 2012-ben alkalmazottanként, havonta, a kedvezmény alap 21.5%-t , maximum ha 16.125,- Ft kedvezményt vehet majd igényben br. 190.180,- Ft bérig.

folytatásban …
innovációs járulék, rehabilitációs hozzájárulás, innovációs járulék, kamarai hozzájárulás, számviteli tv.