Változások az adózásban II.

Összefoglalás II.

Társasági adó

2012. január 1-től szűkülnek a veszteség elhatárolás lehetőségei, ez konkrétan azt jelenti, hogy az adóévben adóalap csökkentésre felhasznált veszteség maximum az e nélkül számított adóalap 50%-ig érvényesíthető.

Cég vásárlás esetén elvész az elhatárolt veszteség, ha az adózóban olyan személy szerez többségi tulajdont amely a megszerzést megelőző két évben nem állt kapcsolt vállalkozási viszonyban. Ez alól kivétel, ha a tulajdoni változást követő két évben a társaság tevékenysége folyamatos és jellege nem tér el jelentősen a korábban folytatottól.

 

Véglegesedtek a látványcsapatsport támogatásának szabályai, a részleteket a 107/2011. számú kormány rendelet szabályozza. Támogatói igazolás alapján visszafizetési kötelezettség nélkül adott juttatás értéke után adókedvezmény vehető igénybe. A kedvezmény a fizetendő adó 70%-ig terjedhet, a juttatás évében és az azt követő három évben.

 

Változnak az ingatlan értékesítésből származó jövedelem számításának szabályai

A 2007-2009 években megállapított, de ki nem fizetett osztalék kétszeres adózásának megszüntetését rögzíti a törvény.

A belföldi adózó és a külföldi kapcsolt vállalkozására vonatkozó transzferár szabályok alkalmazása csak bizonyos feltételek fennállása esetén lesz kötelező. Viszont emelkedik a transzfer ár szabályok megszegése miatt kivethető bírság mértéke 2 millió Ft-ra.

 

Cégautó adó

Differenciáltan emelkedik a cégautó adó összege. Az emelkedés mértéke a személygépkocsi teljesítményétől és környezetvédelmi besorolásától függ.

Gépjármű teljesítménye (kW) „0”–„4” osztályjelzések esetén „6”–„10” osztályjelzések esetén „5”; „14–15” osztályjelzések esetén
0–50 16.500 Ft 8.800 Ft 7.700 Ft
51–90 22.000 Ft 11.000 Ft 8.800 Ft
91–120 33.000 Ft 22.000 Ft 11.000 Ft
120 felett 44.000 Ft 33.000 Ft 22.000 Ft

 

ÁFA

Az általános adókulcs 25%-ról 27%-ra emelkedik. Ez lesz az Európai unió történelmének legmagasabb ÁFA kulcsa. A kedvezményes kulcsok változatlanok maradnak. A bruttó árban megjelenő Áfa tartalom így 20%-ról 21,26%-ra módosul.

A pénztárgépek átállítására 2012. február 29-ig ad lehetőséget a törvény. Az átállításig kézi kibocsátású nyugtával, vagy számlával kell eleget tenni a bizonylatadási kötelezettségnek.

A vissza nem igényelt ÁFA továbbgörgetése csak elévülési időn belül lesz lehetséges. A jövőben már EU összesítőt mindig csak ÁFA bevallással együtt lehet benyújtani és mindig a gyakoribb benyújtási kötelezettség lesz az irányadó.

A 27%-os adókulcs azon ügyletekre vonatkozik amelyek esetében 2011. dec. 31-e után keletkezik az adófizetési kötelezettség. Az un. folyamatos szolgáltatások esetében az a szabály, hogy a régi ÁFA kulcsot kell alkalmazni abban az esetben ha az elszámolási időszak még 2011. évi. Akkor is ha az ellenérték csak 2012-ben esedékes. Ha az elszámolási időszak 2011-ben kezdődik, de 2012-ben fejeződik be akkor a január 1. előtti napokra a régi, január 1 utáni időszakra pedig az új ÁFA kulcsot kell alkalmazni.

2012. január 1-től levonható lesz a személygépkocsi és egyéb jármű bérleti díjának ÁFA-ja. Azonban ez csak olyan arányban tehető amekkora arányban a szolgáltatást gazdasági tevékenység érdekében használják. Ennek megállapítási módja, ha pl. az érintett gépjárműre a vállalkozás útnyilvántartást vezet.

Bevallásra lesz kötelezett az alanyi adómentességet választó, illetve az adómentes tevékenységet végző adózó is ha közösségi adószámmal, közösségi ügyleteket folytat és erről összesítő nyilatkozatot is be kell nyújtania.

2012. január 1-től az adóhatóság honlapján feltöltésre kerül azon adózók listája akik az ingatlan ügyleteikre az adókötelessé tételt választották.

 

folytatásban …

Járulékok, nettóbér tartási kötelezettség, adózás rendje

 

folytatásban …

innovációs járulék, rehabilitációs hozzájárulás, innovációs járulék, kamarai hozzájárulás, számviteli tv.