Változások az adózásban 2012-ben I.

 Összefoglalás I.

Személyi Jövedelem Adó
Adókulcs-adóalap
Évi 2.424.000,- Ft-os jövedelemig kivezetésre kerül a szuper bruttó. Ezáltal a havi 202.000,- Ft-os jövedelmeket ténylegesen 16% adó fogja terhelni – ez önmagában adó csökkenést eredményezne, maximálisan, a br. 202.000,- Ft-os kereset esetén, 8.700,- Ft adót.
Kivezetésre kerül azonban az adójóváírás is , ennek hatása adó növekedés, havi 12.100,- Ft. Vagyis ha a maximum (!) adó csökkenéshez viszonyítjuk, akkor is 3.400,- Ft adó növekedéssel számolhatunk. 202.000,- Ft bruttóbér alatt ez a különbözet, vagyis az adó veszteség emelkedik. Az évi 2.424.000,- Ft-os jövedelmek felett megmarad a bruttósítás, így ezen jövedelmek tényleges adóterhe 20,32%.
Vagyis az egykulcsosnak mondott adórendszer kétkulcsossá válik, hiszen a 2.424.000 Ft jövedelemig az adó 16%, az afeletti jövedelemrészre a tényleges adóterhelés pedig 20.32%. Ezen rendelkezés egyben adminisztrációs többlet terheket is jelent a munkáltatók számára, hiszen a kifizetést megelőzően a magánszemélyt nyilatkoztatni kell, hogy jövedelme elérte-e vagy várhatóan eléri-e az évi 2.424.000,- Ft-ot.

Kifizetés magánszemélyeknek számlával vagy anélkül
A kifizetőnek akkor nem kell adóelőleget levonnia a számla alapján kifizetett jövedelmekből, ha az azt felvevő magánszemély hitelt érdemlően bizonyítja, hogy egyéni vállalkozó vagy őstermelő. Ezt praktikusan úgy tudja megtenni, ha a kifizetés előtt megadja adószámát vagy egyéb, az egyéni vállalkozói jogállást igazoló okirat számát. Amennyiben a magánszemély jogviszonya alapján jogosult ktg. nyilatkozatot tenni, akkor maximum a bevétele 50%-áig teheti azt. Ha nem tesz ktg. nyilatkozatot akkor a kifizető a bevétel egészét tekinti adóalapnak. Az önálló tevékenységből származó bevételek esetében a 10%-os ktg. átalányt figyelembe veheti a kifizető.
Béren kívüli juttatások
A kedvezményes adózású juttatások adója nem változik, (a tényleges adóterhelés 19,04% marad) de az adható mértékek, típusok és juttatási formák igen, valamint az SZJA-n felül további 10% EHO is terheli 2012-től ezeket a juttatásokat.
Az együttes juttatási érték max. évi 500.000,- Ft lehet. Az 500.000,- Ft-on felül adott juttatást nem 10% hanem 27% EHO terheli. Túllépés esetén az erről szóló bevallást a tárgyévet követő év május 31-ig kell beadni. Hogy ne a jószándékú munkáltató bűnhődjön ha a dolgozó az előző munkahelyén már kapott ilyen juttatást, ezért erről a belépő dolgozókat nyilatkoztatni kell. Emellett célszerű a kilépő dolgozó adatlapján is feltüntetni, hogy milyen juttatásból milyen összeget kapott.
A törvény a Széchenyi Pihenő Kártyán adott juttatásokat preferálja, az azon adott összegek az alábbiak szerint adhatók a kedvezményes adókulccsal:
Szálláshely kártyán: 225.000,- Ft
Vendéglátás kártyán: 150.000,- Ft
Szabadidő kártyán: 75.000,- Ft
Az utalvány formájában adott étkezési juttatás 2012-ben már csak havi 5.000,- Ft-ig fog kedvezményesen adózni. Ez alól kivétel, ha a munkáltató a dolgozói étkeztetésre éttermet működtet és csak itt váltható be az utalvány, mert ebben az esetben havi 12.500,- Ft adható kedvezményes adózással. A juttatást az un. Erzsébet utalványon lehet majd adni, melynek kizárólagos kibocsátója a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány.
Az iskola kezdési támogatás, a helyi utazási bérlet és az önkéntes pénztárakhoz való hozzájárulás szabályai nem változnak. Kikerül a kedvezményes adózási körből az internet használat támogatása. Adómentesen a végtörlesztéshez adott, vissza nem térítendő munkáltatói támogatás. A maximálisan adható támogatás 7.500.000,- Ft. A juttatást főszabály szerint közvetlenül a pénzintézethez utalja át a munkáltató, de ha már a magánszemély rendezte a tartozását, akkor ennek igazolása után a munkáltató közvetlenül a magánszemélynek is utalhatja. Az adómentesség akkor áll fenn, ha a juttatás 2012. február 28-ig pénzügyileg rendezésre kerül.
Ismét adókötelessé válik a reprezentáció és az üzleti ajándék. A juttatás értékének 1,19-szeresét 16% SZJA és 27% EHO terheli. Ezzel párhuzamosan ez a költség tétel kikerül a társasági adózásban az el nem ismert költségek köréből.
Ismételten lesz a külföldi napidíjnak adómentes része: ami a kapott bevétel 30%-a, maximum azonban 15 euro/nap.
folytatásban…
Társasági adó, cégautó adó, ÁFA
folytatásban …
Nettóbér tartási kötelezettség, járulékok, adózás rendje
folytatásban …
innovációs járulék, rehabilitációs hozzájárulás, innovációs járulék, kamarai hozzájárulás,