A végtörlesztéshez adható munkáltatói juttatások

A végtörlesztéshez adható munkáltatói juttatások fő szabályai

Juttatás formái:

· Adómentes a munkáltató által munkavállalójának a végtörlesztéshez adott vissza nem térítendő támogatás 7 millió 500 ezer forintot meg nem haladó része feltéve, hogy a munkáltató a támogatást — a követelés jogosultjának igazolása alapján — közvetlenül a követelés jogosultja részére utalja (vezeti) át, azaz a pénzintézet számlájára utal.

Adómentes ez a támogatás akkor is ha a munkavállaló korábban már törlesztette kölcsönét és így a munkáltató közvetlenül a munkavállaló részére utal.

Ilyen esetben a munkavállalónak a végtörlesztésre vonatkozó, a pénzügyi intézmény által befogadott igénybejelentéssel, valamint a hitelfelvevő végtörlesztéshez kapcsolódó fizetési kötelezettségének teljesítését hitelt érdemlően igazoló dokumentummal (pl. banki átutalást igazoló bankszámlakivonat) kell igazolnia a végtörlesztés megtörténtét.

· A munkáltatói támogatás másik formája a kamatmentesen nyújtott munkáltatói kölcsön, annak érdekében, hogy a munkavállaló a fennálló lakáscélú hitelét végtörlesztés keretében kiegyenlítse, feltéve, hogy a hitelintézet által kiadott igazolással bizonyítja a munkáltató felé a végtörlesztésként kiegyenlíteni kívánt tartozás fennálló összegét, ezen támogatási forma maximális összege 5 millió forint.

Juttatás határideje

Mindkét támogatási forma nyújtásának határideje: 2011.12.31. Mivel azonban itt banki utalásokról beszélünk a gyakorlatban ezt csak 2011.12.30-ig lehet megvalósítani.

Juttatás körülményei

· Csak munkáltató juttathatja munkavállalójának, ezen belül viszont semmi egyéb kikötés nincs (pl., hogy mikor létesült a munkaviszony, hogy főállásról, vagy részmunkaidőről beszélünk, hogy van-e a munkavállaló és a munkáltató között a munkaügyi jogviszonyon kívül egyéb kapcsolat is, stb.)

· Költségként a társasági adózásban érvényesíthető

· A folyósított kölcsönről, illetőleg támogatásról a NAV felé 2013. március 31-ig adatot kell szolgáltatni. Ennek az adatszolgáltatásnak tartalmaznia kell a munkavállaló nevét, adóazonosító jelét, a juttatás összegét és jogcímét (kölcsön vagy támogatás).

· Csak egyszeri juttatásként, oly módon adható, hogy semmilyen későbbi juttatásba nem számít bele (pl. 2012. évi cafeteria)

A fenti összefoglaló a mai napon ismert jogszabályok és jogszabály tervezetek alapján készült!

Budapest, 2011. december 28.

Ferik Mária